•  
    • Fenomena – A Világ, ahogy mi látjuk.
    • Fenomena – Mert Te is egy jelenség vagy.
    • Fenomena – Egyedi, mint mi, nõk, mindannyian
    • Fenomena – Nõiesen okos, okosan nõies
728 x 90

Székács László - A magyar passió

az égen barangolok, térben, s időben,
olvasni a múltat, keresve a jövőt,

az égen barangolok, térben, s időben,
testestől, lelkestől, minden gondolattal,
a szellem csodálatával,
olvasni akarva a múltat, keresve a jövőt,
próbálva érteni az absztrakciókat,
érezve minden embert, s teremtett lelket,
a Tejúton, bölcsőnkön, a fényfolyamon,
lelkeink útján, hol lovaink szalmát hullajtanak,
hol réges-régen Csaba vezér is vágtatott,
fehér paripája szórta-szikráztatta a csillagport,
a fehér paripa, a  nyilas csillagzatú, a mesék táltosa,
a táltosok meséin, imáin keresztül is
próbálva érteni eleink szellemét,
égigérő fába sarjasztott hitét,
a szent korona misztériumát 

az égen barangolok, térben, s időben,
olvasni a múltat, keresve a jövőt,
a Tejúton, a fényfolyamon,
a szellemi csillagvároson,
ahol Hunor és Magor csodaszarvasa él,
ahonnan értünk eljöttek fénykirályaink,
fogadva magyarnak minden kívánt népet,
bizony, bizony vegyétek észre,
ott fogantak, s oda csillagképekbe faragódtak
csodálni való igék, mondák, a róluk röppenő gondolat 

hiszem, ott találjuk hát múltunk-jövőnk csillagát,
mert hiszem, igaz, népünk jézusi passiót él,
mert hiszem, igaz, hogy már Atilla óta,
mint több magyar és székely templom képsorán
az igaz szellem ihlette festő is mondja,
ítélkeztek egy nép felett, s az vállalta a szenvedést,
többször elesett, de felállt, a szilaj,
kiitta mások galád hatalmi méregpoharát,
megfeszíttetett, végtagjait, szívét átütötték,
ellenei még gyökereit is a pokolra kívánták,
így sorsa még, meghal, alászáll a poklokra,
tisztulni szellemben, szerelemben, alázatban,
hogy majd egyszer, várva vártan,
a Tejútra megírott harmadnapra feltámadjon,
minden népnek célt, utat, s szerelmet adjon 

ezért hát az eget kémleljétek,
hogy időben lássátok a jelét,
a már ismét tiszta magyar szellemnek,
Nimród, Atilla és Árpád,
Ti három királyok, e bölcsőt ismét áldjátok,
majd Szent István, Szent László és Mátyás,
Mária országát, az emberit, a szellemet, a fényt
ismét erősítsétek, emeljétek,
hogy e Jézus közeli sorsú népről legyen végre
a csillagporos Tejút tetsző csillagképe,
az vezessen az égen, s Földön minden barangolót,
ha keresi múltját, jövőjét, igaz csillagát