•  
    • Fenomena – A Világ, ahogy mi látjuk.
    • Fenomena – Mert Te is egy jelenség vagy.
    • Fenomena – Egyedi, mint mi, nõk, mindannyian
    • Fenomena – Nõiesen okos, okosan nõies
728 x 90

Új keresztény színház alakult!

Nemrég lettünk figyelmesek, nem is egy, hanem két új keresztény színház megalakulásának híréről. Megkerestük az ötletgazdát, Kriszt László rendezőt hogy mondja el, mit lehet tudni a két új színházi alakultról.

- Úgy fogalmazott, hogy két régi-új keresztény színház alakult, mit ért ez alatt?
Régi abból a szempontból, hogy Magyarországon, 2006-ban elsőként tűztünk folyamatosan repertoárra zsidó és keresztény témájú kamaraszínházi előadásokat. Ezzel párhuzamosan mindössze az Evangélium Színház volt  /azóta megszűnt/ amely hasonló küldetést töltött be, 1990 és 2010 közt. Az elmúlt 15 évben "Zsidó Színházi Esték" és "Keresztény Színházi Esték" címmel mutattunk be zsidó és keresztény témájú színházi előadásokat, programsorozatokat. Új abból a szempontból, hogy a két keresztény színházi alakulat ezzel függetlenné vált a Kazán István Kamaraszínháztól, amely továbbra is megtartja az értékkel bíró polgári színházi irodalom közreadását, bemutatását.
- Miben tér el az "Ökumené Teátrum" és a "Keresztény ifjúsági kamaraszínház" egymástól?
Az "Ökumené Teátrum" mint az elnevezése is jelzi, igyekszik olyan keresztény műveket színpadra állítani, amely átível a keresztény felekezeten, így nem megosztóként, hanem egyfajta "hídként" tudja összekötni a keresztény felekezeteket, híveket. A Keresztény ifjúsági kamaraszínház pedig, az "Ökumené Teátrum" kamaraszínházaként fog működni, és főleg gyerekeknek és fiataloknak szóló darabokat igyekszik megvalósítani.
- Visszatérve, az előző kérdés első részére, a kereszténység, az nem egy egységes hitrendszeren alapszik?
De igen, csak a történelem során, több ágra szakadtak és az évszázadok során, sem sikerült, az alapvető teológiai kérdéseken kívül, /abban sem mindben/ egységes álláspontra jutniuk, habár erről több ökumenikus zsinat is határozat is született. Mind ezek ellenére a történelmi keresztény egyházak maradtak a maguk által kijelölt liturgia mellett, amelyek igen csak eltérnek egymástól, mondhatnám úgy is, hogy a hangsúlyok máshova helyezésével, áthidalhatatlan távolságot teremtettek egymás közt. A mai ökumenikus mozgalom kezdetei a 19. század végére, 20. század elejére, az anglikán egyházban és az amerikai protestantizmusban megjelenő együttműködési törekvésekre nyúlnak vissza. Mindezzel együtt azt tapasztalom magam kőrül, hogy megváltozott a világ, /nem előnyére/ ami egyre jobban szükségessé teszi, hogy az Ökumenizmus, ne csak nyilatkozatokban, vagy egy-egy egyházi Ökumenikus hétben nyilvánuljanak meg. A minden napokban is össze kell fogni, meg kell tudni mutatkozni ezeknek, a ma még különálló keresztény egyházaknak, s habár igen kevés esély van arra, hogy egységessé váljanak, még is, több olyan terület van, amely inkább összeköti, mint sem, elválasztja őket egymástól. Az általunk megalakított két keresztény színház, ezt az összetartozást próbálja meg erősíteni a színház lehetőségeivel, eszközeivel.
- Ha jól tudom, ön teológus is, tehát van egyfajta teológiai háttere!
Igen, ez így van, négy évet végeztem a Károli Gáspár Református Egyetemen, majd a Sola Scriptura Teológiai Főiskolán szereztem meg a teológiai diplomát, jelenleg pedig a Baptista Teológiai Akadémia, Mesterszakos teológus hallgatója vagyok, ugyan akkor végzős vagyok a Magyarországi Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Zsidó Kultúratörténet mesterszakon.
- Hogyan lesz egy színészből rendező, majd teológus, utána ismét színházi rendező?
Ezeket nem szabad külön választani, inkább úgy fogalmaznék, hogy előbb volt a színház, aztán hozzájött a teológia, majd utána, már kölcsönhatásban e két terület, újra megjelent. Alkotóként, nagyon sokat köszönhetek magának a teológiának, mint tudományágnak, az elvégzett és a jelenlegi Főiskoláknak-Egyetemeknek, az ott tanitó tanároknak, hiszen egy teljesen új látóhatárt nyitott meg, ami azelőtt, elképzelhetetlen volt számomra.
- Keresztény ifjúsági kamaraszínház a másik, amelyet létrehoztak, mit lehet erről tudni?
Mint már említettem, egyrészt a Keresztény ifjúsági kamaraszínházat az Ökumené Teátrum kamaraszínházaként szeretnénk működtetni, másrészt külön figyelmet szeretnénk fordítani a mai fiatal nemzedékek megszólítására. Ez egy igen érzékeny terület, a fiataloké, hiszen ők, mint akik az életük elején járnak, hihetetlen fogékonysággal bírnak, nem csak a jóra, hanem a rosszra is. Ebből kifolyólag, a naivságuk, a tapasztalatlanságuk sokszor viszi őket mellékvágányokra, vagy zsákutcába. Ők még nem megélik, hanem kiélik az életüket, /tisztelet a kivételnek/ ami sokszor tragédiákba torkol. A mi küldetésünk az lesz, hogy mutassunk értékeket, hogy megadjuk a választási lehetőségét, a jó és rossz közt, hogy azután mindenki maga tudjon dönteni. Mert ha csak a jelenlegi multikulturális világot látják maguk körül a fiatalok egyedül, akkor nincs is esélyük a választásra.
- Ön szerint mi lehet egy keresztény színház küldetése?
Hiszek a színház az irodalom, a filozófia  jellemformáló erejében, de az előbbiekkel együtt a zsidó vagy a keresztény vallások is hihetetlen értékeket képviselnek, ezeket kell tudnunk a mai fiatal korosztályok elé tárnunk, a sorrend lényegtelen. Aki az egyik területet megismeri, az óhatatlanul fog találkozni a többivel is, ezek a területek, amúgy is kölcsönhatásban vannak egymással.
- Manapság, van szűkség egy teológizáló teátrumra?
Ha megnézzük azokat a teológiai fogalmakat, mint: szeretet, igazság, megbocsátás, kegyelem, a lélek, a szív, a bölcsesség, a jó tett, mint morális fogalmakat és legvégül Isten, akkor azt látjuk, hogy szinte az összes vallásban, legyen az Kinyilatkoztatott, vagy Természeti vallás, legmélyén, ugyan azt jelenti. A színház tartalmi lényege is hasonló, hiszen keres, kutat, kérdéseket tesz fel, morális útmutatást ad, és lehatol az ember lelkének legmélyére.
- Milyen szakmai terveik vannak?
Egyrészt fenntartjuk az eddig játszott zsidó és keresztény darabjainkat, mint a G. B. Shaw: Szent Johanna című művéből készült "Magányos Johanna" monodrámát, a Sárdi Mária: "Kislány a pokolban" és a Tadeusz Borovszky: "Nálunk Auschwitzban" holokauszt monodrámákat, vagy a Herzl Tivadar Bázeli beszédéből készült: "Izrael Lángja" című előadásainkat. De terveink közt szerepel az "Isten pere" című film, színpadi változata, valamint Hevesi Sándor: "Császár és komédiás" című drámájának színpadra vitele.
- A gyerekekre is gondolnak?
Természetesen, nekik az "Olivér kalandjai" és a "Csacska macska banda kalandjai" című zenés mesejátékokat szeretnénk bemutatni, amelyekben az 6-9 éves korosztályokat fogjuk megszólítani.
- Köszönöm az interjút, és aki szeretne többet megtudni a két keresztény színház tevekénységével kapcsolatban, az keresse fel a www.keresztenyszinhaz.hu weboldalt.